Ny bil med garanti?

Du trenger ikke være urolig. Fabrikkgarantien fortsetter også å gjelde etter at en service eller reparasjon er gjennomført hos et Mekonomen Bilverksted. Vi følger alltid bilfabrikkenes retningslinjer og spesifikasjoner og bruker deler med minst samme kvalitet som det bilprodusenten krever. I forenlighet med de nye EU-direktivene, har vi tilgang til all nødvendig informasjon og teknisk utstyr i likhet med merkeverkstedene. Derfor kan man trygt overlate bilen til et Mekonomen Bilverksted uten å frykte for at fabrikkgarantien står i fare for å falle bort.