Riktig kvalitet på arbeid og deler

Det er ytterst viktig at bilen tas hånd om i henhold til bilprodusentens retningslinjer. Miljø og sikkerhet og ikke minst din egen økonomi er avhengig av at bilen blir vedlikehold på korrekt måte. Det er ikke bare arbeidet som må utføres på riktig vis, kvaliteten på deler må være av tilsvarende eller bedre kvalitet enn det bilprodusenten krever. Betegnelsen ”originaldeler”, som gjerne benyttes av den merkebunnede del av bransjen, er til de grader misvisende. Over 80% av delene en bil består av, fremstilles som regel hos eksterne leverandører. Takket en EU-beslutning med ikrafttreden fra 1. oktober 2003, er det ikke lengre tillatt for en bilprodusent å definere delekvaliteten ut fra forpakning eller varemerke. En bensinpumpe, eksempelvis pakket i SAAB ”originalforpakning” men produsert av Walbro (samme leverandør som Mekonomen benytter), gir ingen direkte oppslutning om kvaliteten på delen. For fremtiden er det produktets kvalitet som er avgjørende, ikke navnet oppført på forpakningen den selges i.